Přednostní seznam očkování COVID

Kdo dostane vakcínu jako první?

Je skvělé, že nyní máme COVID vakcíny, které byly schváleny pro všeobecné použití. Tím však příběh COVIDu ještě nekončí. Nyní musí být vyrobeny miliony dávek vakcín a ty je třeba aplikovat do lidských paží. To je jeden masivní výrobní, logistický a časově náročný úkol pro všechny zúčastněné.

Vláda České republiky oznámila dvě stádia očkování s přednostním seznamem skupin, které očkovací látku dostanou jako první. Systém upřednostnění zohledňuje 3 parametry:

 • věk osoby,
 • zdravotní anamnéza,
 • profese.

Pojďme se na to podívat:

FÁZE IA

 1. Tato skupina zahrnuje starší lidi žijící ve velkých skupinách a jejich pečovatele, u nichž je pravděpodobné, že budou viru hodně vystaveni a ten se bude rychle šířit:
 • klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě,
 • osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče,
 • zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby.
 1. Lidé ve věku 80 let a starší, počínaje osobami nad 90 let, poté nad 85 let a poslední lidé starší 80 let.
 2. Zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem:
 • zdravotničtí pracovníci,
 • studenti lékařských fakult, dobrovolníci, agenturní pracovníci a další osoby podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní pacienty a na odběru či zpracování potenciálně infekčního materiálu,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy,
 • zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou covid-19 (detenční zařízení),
 • zaměstnanci a příslušníci VSČR pracující ve věznicích s covid-19 pozitivními vězněnými osobami.

Fáze IA by měla skončit v březnu 2021. Většina lidí z fáze IA již dostala vakcínu, takže nyní (12.03.21) jsou lidé ze skupiny IB a další lidé ze skupiny IA očkováni současně. Fáze 1B by měla probíhat od března do června 2021.

FÁZE IB

 1. Lidé ve věku 70 až 80 let.
 2. Učitelé:
 • pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ, konzervatoří a VOŠ, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče,
 • pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 1. Lidé se stavy, které je činí extrémně zranitelnými vůči COVID-19, a lidé s vysoce rizikovými zaměstnáními:
 • nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic,
 • kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury,
 • příslušníci AČR/MO,
 • ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty,
 • zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty.
 1. Jiné zdravotní stavy:
 • vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod,
 • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění Covid-19,
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance),
 • osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií.
 1. Lidé starší 65 let a specifické skupiny důstojníků:
 • pracovníci kritické infrastruktury určení daným rezortem podle usnesení vlády č. 1185,
 • Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu),
 • Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu),
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII).
 1. Zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR.
 2. Akademičtí pracovníci VŠ.
 3. Pracovníci pohřebních služeb a krematorií.

Stavy, díky nimž jste extrémně zranitelní vůči COVID-19

 • Diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem,
 • obezita ( BMI> 35 kg/m2),
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí),
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu),
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance),
 • onkologické onemocnění,
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací,
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie),
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky,
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém.

ZDROJ https://www.omnicalculator.com/health/fronty-vakcinu-ceska-republica#kdo-dostane-vakcinu-jako-prvni-prednostni-seznam

4 komentáře u „Přednostní seznam očkování COVID

 1. Eliška Schickerová Reagovat

  Je mi 68 let a jsem chronicky nemocná, léčím se na vysoký tlak,cukrovka,štítná žláza..

 2. Helena Dvorakova Reagovat

  Je mi 65let mám revmatoidní artritidu , baipas na srdci , operovany zelený zákal ,a operaci kolena , chodím o berlích a léčím se na psichyatrii

 3. Barbara Wackova Reagovat

  Dobrý den,
  14.4. Jsem se registrovala, přišla mi sms s PIN a do dnešního dne nemám PIN 2 pro registraci termínu, mám ještě čekat, nebo se znovu zaregistrovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *